Chcia­łam zamie­nić mój kom­pakt na lustrzankę, ale po kur­sie potra­fię swoim apa­ra­ci­kiem zro­bić zdję­cia, któ­rych zazdrosz­czą mi kole­żanki ;-)