Ta wasza spi­rala (potoczne okre­śle­nie rodzaju kom­po­zy­cji – przyp. redak­cji) jest boska! W końcu robię zdję­cia kla­tek scho­do­wych, o któ­rych zawsze marzy­łam;-). Nie­długo będę miała nawet indy­wi­du­alną wystawę archi­tek­tury!!!